Universitats


Enllaços a les universitats catalanes i a les seves facultats i departaments on es cursen estudis relatius a la història de Barcelona.

Cliqueu damunt del nom per anar al seu lloc web.

 

Universitat de Barcelona

Facultat de Geografia i Història

Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

IRCUM (Institut de Recerca en Cultures Medievals)

[contra]Taedium

Arquibanc

Departament d’Història Moderna

Poder & Representacions. Transferències culturals a l’època Moderna

La xarxa urbana catalana. Segles xvi-xvii

Teoria política, dret i govern a Catalunya i València (segles xvi-xvii)

Departament d’Història Contemporània

GEHCI (Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals)

Grup d’Investigació “Multiculturalisme i Gènere”

Centre d’Investigacions “Film-Història”

GRAMA (Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual)

TIG (Grup de Recerca “Treballs, Institucions i Gènere”)

OTAC (Observatori del Tibet i àsia Central)

Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional

Departament de Geografia Humana

GEHCARTO (Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia)

TERRIPOC (Grup de Recerca en Territori, Població i Ciutadania)

ECOSOPLA (Ecologia Social i Planejament Participatiu)

Geocrítica

OCUB (Observatori del Comerç Urbà de la Universitat de Barcelona

ANTERRIT (Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional)

Departament d’Història de l’Art

ACAF-Art (Análisi crític i fonts de les cartografies de l’entorn visual i monumental de l’àrea mediterrània en època moderna)

L’Art Hispànic fora d’Espanya. Exposicions Universals, col·leccionisme i diplomàcia (1850-1950)

Ars Picta

Art, Arquitectura i Societat Digital

EMAC (Exportació i Migracions de l’Art Català) Romànic i Gòtic

GRACMON (Grup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis)

GREGA (Grup de Recerca en Estètica General i Antropològica)

LAIA (Laboratori d’Investigació Audiovisual)

Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i àfrica

Observatori de l’Alimentació

GER (Grup d’Estudis sobre Reciprocitat)

GEFP (Grup d’Estudis sobre Família i Parentiu)

 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Facultat de Dret

Departament d´Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Facultat d’Economia i Empresa

Departament d´Història i Institucions Econòmiques

Facultat de Filologia

Facultat de Filosofia

Facultat de Formació del Professorat

Departament de Didàctica de les Ciències Socials

DIDPATRI (Didàctica de Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies)

DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres ciències socials)

 

Facultat de Psicologia

Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme – CETT

 

 

Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Filosofia i Lletres

Departament de Prehistòria

Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana

Departament d’Història Moderna i Contemporània

Departament de Geografia

Departament de Filologia Catalana

Departament d’Art i de Musicologia

Departament de Filosofia

Departament d’Antropologia Social i Cultural

 

 

Universitat Politècnica de Catalunya

Departament d’Estructures a l’Arquitectura

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori

Departament de Composició Arquitectònica

HAA (Història de l’Art i l’Arquitectura)

PUPP (Perspectives Urbanes: Processos i Projectes)

Departament de Construccions Arquitectòniques I

Departament de Construccions Arquitectòniques II

Departament de Projectes Arquitectònics

 

 

Universitat de Girona

Facultat de Lletres

Departament d’Història i Història de l’Art

IRH (Institut de Recerca Històrica)

Departament de Filologia i Comunicació

Departament de Geografia

Departament de Filosofia

 

 

Universitat de Lleida

Facultat de Lletres

Departament d’Història

Departament d’Història de l’Art i Història Social

Departament de Filologia Catalana i Comunicació

 

 

Universitat Rovira i Virgili

Facultat de Lletres

Departament d’Història i Història de l’Art

Departament de Geografia

Departament de Filologia Catalana

 

 

Universitat de Vic

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

 

 

Universitat Pompeu Fabra

Departament d’Humanitats

Grup d’Estudi de les Institucions i de la Societat a la Catalunya Moderna, segles xvi-xix

Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives

Institut Universitari de Cultura

Laboratori d’Arqueologia

 

 

Universitat Ramon Llull

 

 

Universitat Internacional de Catalunya

Facultat d’Humanitats

Departament d’Humanitats

 

 

Universitat Abat Oliba CEU

 

 

Universitat Oberta de Catalunya

Estudis d’Arts i Humanitats

 

 

Xarxa Vives d’Universitats