Revistes


Enllaços a revistes que en els seus sumaris solen contenir articles relatius a aspectes de la història de Barcelona

Revistes especialitzades
Revistes de divulgació

 

 

Revistes especialitzades

 

Barcelona Quaderns d'Història
Seminari d’Història de Barcelona. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)


Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia
Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)


Contemporània
Departament d’Història Contemporània. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

Web de la revista

 

HMiC. Mistòria Moderna i Contemporània
Departament d'Història Moderna i Contemporània. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Manuscrits. Revista d'Història Moderna
Departament d’Història Moderna i Contemporània. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Pedralbes. Revista d'Història Moderna
Departament d’Història Moderna. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Pyrenae
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

QUARHIS. Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona
Museu d’Història de Barcelona.

Web de la revista

 

Recerques. Història, Economia, Cultura
Associació Recerques. Història, Economia, Cultura.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa
Departament d’Història i Institucions Econòmiques. Facultat d’Economia i Empresa. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

 

 

Acta Numismatica
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics. Seccio Històrico-Arqueològica. Institut d’Estudis Catalans

Web de la revista

 

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Institut d'Estudis Catalans.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Anuario de Estudios Medievales
Institució Milà i Fontalnals. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Web de la revista

 

Arqueologia Medieval. Revista Catalana d’Arqueologia Medieval
ACRAM, Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Arxiu de Textos Catalans Antics
Institut d’Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Biblio 3w. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales
Departament de Geografia Humana. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

BiD. Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona.

Web de la revista

 

Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics
Societat Catalana d’Estudis Històrics. Institut d’Estudis Catalans.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Catalan Historical Review
Secció Històrico-Arqueològica. Institut d'Estudis Catalans.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Cercles. Revista d’Història Cultural
Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel•lectuals. Departament d’Història Contemporània. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Cuadernos de Arqueología Mediterránea
Departament d’Humanitats. Universitat Pompeu Fabra.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Cuadernos de Arquitectura
Col•legi d’Arquitectes de Catalunya.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo
Col•legi d’Arquitectes de Catalunya.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Cypsela. Revista de Prehistòria i Protohistòria
Museu d’Arqueologia de Catalunya.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

D’Art
Departament d’Història de l’Art. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Drassana. Revista del Museu Marítim
Museu Marítim de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam
Universitat Autònoma de Barcelona – Universidad de Granada – Universidad Miguel Hernández de Elche.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

e-artDocuments
Departament d'Història de l'Art. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil, 1936-1939
Grup de Recerca i Innovació “Didàctica del Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies”. Departament de Didàctica de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Empúries. Revista de Món Clàssic i Antiguitat Tardana
Museu d’Arqueologia de Catalunya

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Estrat Crític. Revista d’Arqueologia
Col•lectiu Estrat Jove. Universitat Autònoma de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Estudi del Moble
Associació per a l’Estudi del Moble

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Estudis d'Història Agrària
Universitat de Barcelona

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Ex Novo. Revista d’Història i Humanitats
Associació Comitia Rei Novae. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Faventia
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Filmhistoria
Departament d’Història de l’Art. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Finestrelles
Centre d’Estudis Ignasi Iglesias

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana
Departament de Geografia Humana. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Hermus. Heritage & Museography
DIDPATRI (Didàctica de Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies). Departament de Didàctica de les Ciències Socials. Facultat de Formació del Professorat. Universitat de Barcelona.

Web de la revista

 

Illes i Imperis
Departament d’Humanitats. Universitat Pompeu Fabra.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Imago Temporis. Medium Aevum
Departament d’Història. Facultat de Lletres. Universitat de Lleida.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Initium. Revista Catalana d’Història del Dret
àrea d’Història del Dret. Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat. Facultat de Dret. Universitat de Barcelona.

Web de la revista

 

Item. Revista de Biblioteconomia i Documentació
Col•legi Oficial de Bibliotecaris – Documentalistes de Catalunya

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Lambard. Estudis d’Art Medieval
Amics de l’Art Romànic. Secció Històrico-Arqueològica. Institut d’Estudis Catalans.

Web de la revista

 

Locus Amoenus
Departament d’Art i de Musicologia. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Llengua i Literatura
Societat Catalana de Llengua i Literatura. Institut d’Estudis Catalans.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Lligams. Una lectura interdisciplinària de la història
Associació de Recerca, Investigació i Difusió de la Història. Universitat de Girona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Els Marges. Revista de Llengua i Literatura
Associació Els Marges de Llengua i Literatura

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Mayurqa
Secció d’Història. Universitat de les Illes Balears.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Medievalia
Institut d’Estudis Medievals. Universitat Autònoma de Barcelona.

Web de la revista

 

Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Missives
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil•lografia, Vexil•lologia i Nobiliària.

Web de la revista

 

Paratges
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil•lografia, Vexil•lologia i Nobiliària.

Web de la revista

 

Perspectivas Urbanas
Departament de Composició Arquitectònica. Universitat Politècnica de Catalunya.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme
Col•legi d’Arquitectes de Catalunya

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Revista Catalana de Geografia
Institut Cartogràfic de Catalunya

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Revista Catalana de Musicologia
Societat Catalana de Musicologia. Secció Històrico-Arqueològica. Institut d’Estudis Catalans.

Web de la revista

 

Revista de Dret Històric Català
Societat Catalana d'Estudis Jurídics. Institut d'Estudis Catalans.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Revista de Geografia
Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Revista Musical Catalana
Fundació Orfeó Català.

Web de la revista

 

Rubrica Contemporanea
Departament de Geografia Humana. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

Web de la revista

 

Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales
Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Scripta Vetera. Edición electrónica de trabajos publicados sobre Geografía y Ciencias Sociales
Departament de Geografia Humana. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

Web de la revista

 

Sylloge Epigraphica Barcinonensis. SEBarc
Departament de Filologia Llatina. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Tamid
Societat Catalana d’Estudis Hebraics. Institut d’Estudis Catalans.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Treballs d’Arqueologia
Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria. Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Societat Catalana de Geografia. Institut d’Estudis Catalans.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

UR. Urbanismo
Laboratori d’Urbanisme. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

 

 

Revistes de divulgació

L’Avenç

Sapiens

El Món Medieval

Historia y Vida

Medieval

Clio

Historia National Geographic

La Aventura de la Historia

Muy Historia

Historia de cerca

Desperta Ferro

Historia de Iberia Vieja