Arxius


Arxius amb documentació històrica sobre la ciutat de Barcelona.

Ordenats per ordre alfabètic de categoria.

Cliqueu damunt del nom de l’Arxiu que us interessi per anar al seu lloc web.

Es recomana de contactar-hi abans per correu electrònic o telèfon, ja que en molts arxius cal concertar cita prèvia per poder consultar els seus fons.

 

 

Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA)

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB)

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) (abans Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona (AMAB))

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

 

Arxius Municipals de Districte

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella (AMDCV)

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia (AMDG)

Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample (AMDE)

Arxiu Municipal del Districte de les Corts (AMDC)

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris (AMDNB)

Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu (AMDSA)

Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí (AMDSM)

Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc (AMDS)

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG)

Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó (AMDHG)

 

Arxius cartogràfics

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). Secció gràfics

Institut Cartogràfic de Catalunya. Cartoteca de Catalunya (ICC)

 

Arxius d’Art

Arxiu del Museu Nacional d'Art de Catalunya (AMNAC)

Centre de Documentació del Mercat de les Flors - Dansa i Arts del Moviment (CDMF)

Arxiu de la Càtedra Gaudí (ACGA)

Arxiu del Centre d’Estudis i Documentació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

 

Arxius d’institucions culturals

Arxiu de l'Orfeó Català (AOC)

Arxiu Històric de l'Ateneu Barcelonès (AHAB)

Arxiu Històric del Centre Excursionista de Catalunya (AHCEC)

Arxiu Històric de l’Institut Botànic de Barcelona (AHIBB)

 

Arxius d’Universitats

Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona (AHUB)

Arxiu de la Universitat Politècnica de Catalunya (AUPC)

Arxiu de la Universitat Pompeu Fabra (AUPF)

 

Arxius de Col·legis oficials

Arxiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (AHCMB)

Arxiu Històric del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació Barcelona (AHCOAC-B)

 

Arxius de Registre

Arxiu Central del Registre Civil de Barcelona (ARCB)

Arxiu i Biblioteca de l'Assemblea Territorial dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya (ARPMC)

 

Arxius de Reials Acadèmies

Arxiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Arxiu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres (ARABL)

Arxiu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (ARACA)

Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (ARAMC)

 

Arxius econòmics i empresarials

Arxiu del Foment del Treball Nacional (AFTN)

Arxiu Històric de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (AHCCB)

Arxiu del Port de Barcelona (APB)

Arxiu de la Federació de Cooperatives de Serveis de Catalunya (AFCSC)

Fundació Gas Natural (AHGN)

 

Arxius fotogràfics

Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)

Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC)

Institut Amatller d'Art Hispànic (IAAH)

Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)

Arxiu Zerkowitz (Styl Crom) (AZ)

Fons fotogràfic del grup Enciclopèdia Catalana (Fototeca.cat)

 

Arxius militars

Arxiu de la Capitania General de la III Regió Militar. Regió Militar Pirenaica (ACRMP)

Arxiu Intermedi de la Regió Militar Pirinenca (AIRMP)

 

Arxius religiosos

Arxiu Capitular de la Santa Església Catedral Basílica de Barcelona (ACB)

Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB)

Arxiu Parroquial de Sant Just i Sant Pastor (APSJP)

Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi (APSMP)

Arxiu del Monestir de Pedralbes (AMPE)

Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP)

Arxiu dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears (ACDCB)

Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de Catalunya (AHSIC)

Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya (APEPC)

Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya (APCC)

Arxiu Provincial dels Franciscans de Catalunya (APFC)

 

Altres

Directori d’Arxius de Catalunya